ข่าวกิจกรรม

  1. แข่งขันว่ายน้ำ นักเรียนภายในโรงเรียน ช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี
  2. เข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำ นอกสถานที่ ตามสโมสรต่างๆ
« 1 of 2 »