หลักสูตร

หลักสูตรว่ายน้ำชั้นต้น เรียนแบบตัวต่อตัว (ประกาศนียบัตรว่ายน้ำชั้นต้น)

สอนตั้งแต่การสร้างความคุ้นเคยในน้ำ จนสามารถว่ายน้ำได้
ใช้ระยะเวลาตั้งแต่ 25 ชั่วโมง-30 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่ที่ความพร้อมของนักเรียน)
โดยสอนแบบครู 1 คน ต่อนักเรียน 1 คน

 

 

หลักสูตรว่ายน้ำชั้นกลาง จัดการเรียนเป็นกลุ่ม

เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถว่ายน้ำได้ 3 ท่า และว่ายน้ำต่อเนื่องท่าละ 25 เมตร
เพื่อฝึกความเข้มแข็ง อดทน รู้จักการเล่นกีฬา และเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง

 

 

หลักสูตรว่ายน้ำ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยครูสอนว่ายน้ำ

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่พัฒนาจากว่ายน้ำชั้นกลาง เพื่อฝึกต่อเนื่อง เรียนรู้เทคนิคว่ายน้ำ
เพื่อเป็นนักว่ายน้ำ, นักกีฬา หรือเป็นผู้ช่วยครูสอนว่ายน้ำ