เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนสอนว่ายน้ำพรหมประทานได้รับอนุญาติจัดตั้งเป็นโรงเรียนนอกระบบ
จากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี พ.ศ.2531
มีหลักสูตรการสอนว่ายน้ำตั้งแต่ ชั้นต้นถึงชั้นผู้ช่วยครูสอนว่ายน้ำ

 

 

ได้รับเกียรติบัตร ในฐานะโรงเรียนนอกระบบที่มีคุณภาพภายใน
-ระดับดี พ.ศ.2555
-ระดับดีมาก พ.ศ.2558
ได้รับโล่ตราสัญลักษณ์จากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2556-2558

 

 

There are no images in this gallery.